publicerad: 2021  
filosofie ingen böjning
fil.
filo·sof·ie
adjektiv
filosofi`e
som har att göra med (studier in­om) filosofi, historia, språkvetenskap och andra vetenskaper in­om humaniora särsk. (i titlar som an­ger) högre examen
filosofie kandidat, för­kortat fil.kand.; filosofie magister, för­kortat fil.mag.; filosofie licentiat, för­kortat fil.lic.; filosofie doktor, för­kortat fil.dr
belagt sedan mitten av 1700-talet; av lat. philosoph´, genitiv av philosoph´ia 'filosofi', jfr ur­sprung till filosofi