publicerad: 2021  
fimbulvinter fimbulvintern fimbulvintrar
fimbul|­vintr·ar
substantiv
fim`bulvinter
vinter med (lång­varig) sträng kyla
belagt sedan 1887; av isl. fimbulvetr med samma betydelse, till fimbul- 'jätte-'