publicerad: 2021  
fixare fixaren äv. vardagligt fixarn, plural fixare, bestämd plural fixarna
fix·ar·en
substantiv
fix`are
var­dagligt person som löser olika praktiska upp­gifter på ett smart sätt ofta med okonventionella el. olagliga metoder
en fixare som känner till alla kryp­hål i lagen
spec. person som (yrkes­mässigt) ut­för praktiska upp­gifter så­som att byta lampor, montera brand­varnare m.m.
fixarservice; fixartjänst; hemmafixare
de har jobbat som kommunens fixare i flera år
belagt sedan 1960