publicerad: 2021  
fjärdedel fjärde­delen fjärde­delar
fjär·de|­del·en
substantiv
fjä`rdedel
en del av (något som tänks upp­delat i) fyra lika stora delar betraktad i relation till helheten
SYN. 1kvart 1
en fjärdedel (av något) en fjärdedels något
en fjärde­del eller 25 %; en kvart är en fjärde­dels timme
spec. om mot­svarande del av en hel­not
fjärdedelsnot
tre fjärde­dels takt
belagt sedan 1402 (öppet brev utfärdat av riddaren Knut Bosson med fullmakt till gårdsinlösen (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska fiärdhadel