publicerad: 2021  
fjäril fjärilen fjärilar
fjäril·en
substantiv
fjä`ril
1 typ av insekt med stora, ofta färgade vingar och med fladdrigt och till synes plan­löst flyg­sätt; vanligen med mundelar om­vandlade till ett sug­rör som kan ta upp nektar från blommor
fjärilshåv; fjärilssamling; dagfjäril; nattfjäril
vanliga fjärilar som nässel­fjäril, tistel­fjäril och påfågel­öga; fjärilarna fladdrade runt syren­buddlejan
ibland bildligt
han fladdrade som en fjäril runt jord­klotet i rast­lös jakt på äventyr
ha fjärilar i magen känna sig nervöstrots många år in­om teatern har hon fort­farande fjärilar i magen innan hon ska upp på scenen
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska fiäral(d), fiädhal(d); germ. ord, besläktat med lat. papil´io 'fjäril'; urspr. 'ngt som fladdrar'
2 vanligen obestämd form sing. fjärilsim
200 meter fjäril
belagt sedan 1954