publicerad: 2021  
flamskydd flam­skyddet, plural flam­skydd, bestämd plural flam­skydden
flam|­skydd·et
substantiv
flam`skydd
skydd mot spridning av eventuella flammor abstrakt om den skyddande förmågan hos något brännbart el. konkret om medel och dylikt som med­verkar till att öka denna förmåga
flamskyddsbehandling
flam­skydd i byggnader och i elektriska och elektroniska apparater; flam­skydd i form av metall­tråds­nät
belagt sedan 1985