publicerad: 2021  
1flott neutrum flott, bestämd form och plural flotta
adjektiv
[flåt´]
som känne­tecknas av på­kostad elegans
en flott kostym; en flott golfklubb; flotta bilar
äv. med ton­vikt på kostnaderna; ibland med bi­betydelse av fri­kostighet
en flott mid­dag; hon kan bjuda flott när hon vill (adverbial)
ibland äv. om något som bara har ytlig elegans något ned­sättande
ett flott men ytligt resonemang
belagt sedan 1884; av lågtyska flott med samma betydelse; bildlig anv. av 3flott
2flott flottet
flott·et
substantiv
[flåt´]
smält djurfett
flottfläck; stekflott
steka i flott
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska flot, eg. 'det som flyter (ovan­på)'; besläktat med flyta; jfr da. fløde 'grädde'
3flott ingen böjning
adjektiv
[flåt´]
som helt bärs av vatten om far­tyg
flottagning
de lyckades få den grund­stötta båten flott
belagt sedan 1741; av lågtyska flott med samma betydelse; nära besläktat med 2flott och flyta