publicerad: 2021  
flygvapen flygvapnet, plural flyg­vapen, bestämd plural flygvapnen
flyg|­vapn·et
substantiv
fly`gvapen
ofta bestämd form sing. försvars­gren som inne­fattar ett lands flygstridskrafter en av de tre försvars­grenarna i Sverige
flygvapenchef
den traditionella konkurrensen mellan marinen och flyg­vapnet
belagt sedan 1914