publicerad: 2021  
uppvisning upp­visningen upp­visningar
upp|­vis·ning·en
substantiv
upp`visning
förevisning av färdighet ofta i delvis under­hållande syfte
dansuppvisning; flyguppvisning; gymnastikuppvisning
ibland med fram­hävande av spec. skicklighet eller dylikt
en upp­visning i den högre skolan
äv. försvagat med tanke en­bart på yttre egenskaper (större) visning för offentligheten
mannekänguppvisning
äv. (sport) i ut­tryck för över­lägsenhet
i andra halv­lek handlade det om ren upp­visning och slut­resultatet blev 7–0
belagt sedan 1855