publicerad: 2021  
flyktig flyktigt flyktiga
flykt·ig
adjektiv
flyk`tig
1 som lätt över­går i gasform vanligen om vätska
flyktiga oljor
äv. som lätt sprids
flyktig sand
belagt sedan 1680
2 till­fällig och ytlig och ofta över­gående el. snabbt försvinnande
en flyktig bekantskap; flyktiga kontakter; hon kastade en flyktig blick på tavlan
äv. som lätt försvinner
flyktiga stämningar
spec. språk­vetenskap som försvinner i vissa former om vokal
ordet "vatten" har flyktigt "e" vilket fram­går av formen "vattnet"
belagt sedan 1695