publicerad: 2021  
flytta flyttade flyttat
verb
flytt`a
1 ofta med partikel, t.ex.bort, fram, in, ner, ut, upp föra till annan plats
någon flyttar (bort/fram/in/ner/ut/upp) någon/något (någonstans)
någon flyttar (bort) någon (någonstans)
någon flyttar (bort) något (någonstans)
någon flyttar (fram) någon (någonstans)
någon flyttar (fram) något (någonstans)
någon flyttar (in) någon (någonstans)
någon flyttar (in) något (någonstans)
någon flyttar (ner) någon (någonstans)
någon flyttar (ner) något (någonstans)
någon flyttar (upp) någon (någonstans)
någon flyttar (upp) något (någonstans)
någon flyttar (ut) någon (någonstans)
någon flyttar (ut) något (någonstans)
någon flyttar (någon/något)
någon flyttar (någon)
någon flyttar (något)
flytta flygeln till fin­rummet; flytta ut samlingarna till etnografiska institutionen
ofta refl. röra sig till annan plats
flytta (på) dig så att jag ser!
spec. äv. ekonomi
flytta pengarna till ett annat konto
spec. äv. i lagspels­sammanhang
laget kom sist i serien och flyttas ner till en lägre division
spec. äv. i ut­tryck för att något sker senare
flytta diskussionen till efter lunch
spec. äv. i ut­tryck för (större) in­flytande eller dylikt
partiet har flyttat fram sina positioner i den om­diskuterade frågan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska flytia; bildn. till flyta, urspr. 'låta flyta; föra över (vatten­drag)'
2 ofta med partikel, sär­skiltin, ihop, isär, ut, över byta bo­stad
någon flyttar (in/ut/över) (någonstans)
någon flyttar (in) (någonstans)
någon flyttar (ut) (någonstans)
någon flyttar (över) (någonstans)
någon flyttar (ihop) (med någon) någon flyttar (isär)
flytta hem­ifrån; flytta till Amerika; flytta ihop med sin flick­vän; de flyttar in i den ny­byggda villan i september; de största barnen har flyttat ut; de kommer att flytta isär
äv. all­männare byta plats för verksamhet
före­taget flyttar till nya lokaler
spec. byta uppehållsplats särsk. om fåglar
något flyttar (någonstans)
fåglarna flyttar söder­ut
belagt sedan 1484 Josua bok, Domare boken
flyttaflyttande, flyttning