publicerad: 2021  
folk folket, plural folk, bestämd plural folken
folk·et
substantiv
[fål´k]
1 större mängd människor som har gemensam kultur och gemensamma (ekonomiska) intressen och som ofta ut­gör el. önskar ut­göra en nation
folkmängd; bergsfolk
det judiska folkets lidanden i förskingringen; de förtryckta folken reste sig; hur svenskarna blev ett folk
någon gång äv. utan an­knytning till nation invånare i visst om­råde
folket i Simlångsdalen
ibland äv. om viss grupp i sam­hället något var­dagligt i sammansättn.
båtfolket; hundfolket
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Bogsta, Södermanland (Sveriges runinskrifter))) runform fulks (gen.), fornsvenska folk; gemensamt germanskt ord, urspr. 'mängd; skara'
2 ofta i vänster­politisk debatt knappast plur. majoritet av lägre samhälls­klasser in­om en nation i mots. till en mindre, styrande grupp el. klass
folkets fiender; folket och herrarna; folket gjorde upp­ror mot stor­maktens marionetter
ibland (förr) äv. om under­lydande på lägre nivå
godsets folk
ibland med ton­vikt på kultur­yttringar som (med rätt el. orätt) till­skrivs dessa samhälls­klasser
folkets hus; folkets park; folkets bio
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
3 knappast plur.; vanligen obestämd form grupp människor ofta med ton­vikt på genom­snittlighet el. vanlighet på gott el. ont
partiet vänder sig i första hand till vanligt folk; vad ska folk säga?; du måste visa dig ute bland folk; man måste träffa folk ibland; nu gott folk ska det bli dans!
äv. helt neutralt människor, personer
det kom mycket folk till matchen; specialutbildat folk som kan svara på kundernas frågor; folk är upp­rörda över de höjda mat­priserna
någon gång äv. mogen, hygglig människa
ska det aldrig bli folk av den pojken?
folk och fä människor med högre och lägre social statusbåde folk och fä slöt upp bak­om förslaget att renovera stadens bibliotek
göra skillnad på folk (och folk) se skillnad
löst folk folk utan (bestämd) samhälls­ställningofta om personer i ut­kanten av sam­hället men äv. skämts., t.ex. om en blandad grupp människor: författare, konstnärer och annat löst folk
upp­föra sig som folk se uppföra sig
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
Folkets kärlek min belöning. Karl XIV Johans val­språk