publicerad: 2021  
formell formellt formella
form·ell
adjektiv
formell´
som upp­fyller vissa krav på den yttre formen som inte nöd­vändigtvis är sakligt betydelse­fulla
MOTSATS informell
upp­rätta en formell dag­ordning; i formellt av­seende finns inget att in­vända mot av­handlingen; hon måste skicka in en formell an­sökan; han har nog reell kompetens men han saknar formell; rent formellt har han rätt, men ... (adverbial)
äv. som (skenbart) fyller en viss funktion
MOTSATS reell 2
han var formell ledare och hon reell
äv. som (i um­gänget) betonar en viss yttre form
en formell till­ställning; efter års­mötet följde en ytterst formell mid­dag med många tal
formellt subjekt se subjekt
belagt sedan 1795; av franska formel med samma betydelse; av lat. forma´lis, se ur­sprung till formalisera