publicerad: 2021  
formera sig formerade formerat
verb
forme´ra sig
1 bilda (viss upp­ställning) genom att in­ta bestämda positioner
någon formerar sig (någonstans/sätt)
någon formerar sig (någonstans)
någon formerar sig (sätt)
poliserna formerade sig i dubbla kedjor
äv. all­männare bilda visst mönster
något formerar sig sätt
järn­fils­spånen formerar sig mot magnetens nord­pol
belagt sedan 1779
2 ställa upp sig i viss militär formation
något formerar sig (sätt)
formera sig till öppen fyr­kant
belagt sedan 1679
formera sigformerande, formering, formation