publicerad: 2021  
forn fornt forna
adjektiv
fo´rn
något hög­tidligt sällan i grund­form existerande under äldre tider dock inte nöd­vändigtvis för­historisk tid
fornisländska; fornnordisk; fornålder
livet i det forna Sverige
ibland med konstruktions­växling
i forna dagar
ofta äv. som tidigare hade funktionen som fram­går av samman­hanget
förlåtande gester mot forna mot­ståndare
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska forn; nord. ord, eg. 'förgången'; besläktat med 2fara 1, fjärran, 1före 1, förna, tillförne
O, forna tiders kvinnor! Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga (1891)