publicerad: 2021  
1fortepiano
fp
forte|­piano
adverb
fortepia´no
med stark ton­ansats och svag fort­sättning
belagt sedan 1802; till 1forte!! och 2piano!!
2fortepiano forte­pianot forte­pianon
forte|­piano·na
substantiv
fortepia´no
äldre benämning, sär­skilt för pianino (typ av) piano
belagt sedan 1779; jfr ur­sprung till 1piano!!