publicerad: 2021  
fortis ingen böjning
fort·is
adjektiv
[får`-]
endast predikativt kraftigt ut­talad om (normalt ton­lös) konsonant
JFR lenis
svenskans p, t och k är fortis, i kontrast till b, d och g
äv. i mer el. mindre substantivisk an­vändning om huvud­tryck
belagt sedan 1882; av lat. for´tis 'stark'