publicerad: 2021  
fosfor fosforn
P
fosf·orn
substantiv
[fås´-] el. [fås`-]
ett gulvitt, giftigt och lätt­antändligt grund­ämne som före­kommer i många olika former, av vilka en är själv­lysande
fosforgrön; fosforlysande
i tändsticks­plån in­går röd fosfor; brand­bomber med napalm och vit fosfor
belagt sedan 1748; bildn. till grek. pho´s 'ljus' och phoros´ 'bärare'