publicerad: 2021  
fotavtryck fot­avtrycket, plural fot­avtryck, bestämd plural fot­avtrycken
fot|­av·tryck
substantiv
fo`tavtryck
av­tryck av fot
fot­avtryck i sanden
äv. bildligt, spec. spår efter mänsklig miljöpåverkan
vattenfotavtryck
i beräkningar av ekologiska fot­avtryck an­vänds bl.a. statistik över konsumtion och produktion; Sveriges ekologiska fot­avtryck var år 2018 ett av de högsta i världen
belagt sedan 1913