publicerad: 2021  
1fraktal fraktalen fraktaler
frakt·al·en
substantiv
frakta´l
i vetenskapliga samman­hang, spec. matematik en starkt sönder­bruten bild eller mängd vars bestånds­delar ofta är lik­formiga med helheten
en själv­lik­formig fraktal som kan delas upp i kopior av sig själv; röken från en skor­sten, virvel­bildningen i ett vatten­fall och andra fraktaler i naturen
belagt sedan 1983; till lat. fra´ctus 'bruten'; jfr ur­sprung till fragment, fraktion
2fraktal fraktalt fraktala
frakt·al
adjektiv
frakta´l
som har att göra med fraktaler
fraktal geometri
belagt sedan 1988; se ur­sprung till 1fraktal!!