publicerad: 2021  
fraktion fraktionen fraktioner
frakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 mindre, av­gränsad grupp (oppositionella) i politiskt parti särsk. (mest förr) i kommunistiskt parti
en fraktion (av något/några)
en fraktion (av något)
en fraktion (av några)
en fraktion (några)
partiet hade en pro­kinesisk fraktion som senare bröt sig ut
belagt sedan 1832; av lat. frac´tio 'brytning', till frang´ere 'bryta sönder'; jfr ur­sprung till fraktur, refräng
2 ämnen som separerats ur en (kemisk) blandning genom fraktionering
en fraktion (av något)
belagt sedan 1879