publicerad: 2021  
framstöt fram­stöten fram­stötar
fram|­stöt·en
substantiv
fram`stöt
(begränsat) an­fall
en framstöt (mot någon/något)
en framstöt (mot någon)
en framstöt (mot något)
en framstöt (till någon/något) (om något/att+verb/sats)
en framstöt (till någon) (om något)
en framstöt (till någon) (om sats)
en framstöt (till någon) (om att+verb)
en framstöt (till något) (om något)
en framstöt (till något) (om sats)
en framstöt (till något) (om att+verb)
spec. militär­väsen
de allierades fram­stötar i Nord­afrika under andra världs­kriget
äv. bildligt initiativ, krav
efter fram­stötar från facket gick företags­ledningen med på en under­sökning
belagt sedan 1894