publicerad: 2021  
konst konsten konster
konst·en
substantiv
[kån´st]
1 sär­skild nöd­vändig färdighet för visst syfte; ofta delvis in­lärd
framställningskonst; levnadskonst; talarkonst
konsten (att+verb)
konsten att klara sig på en öde ö; han verkar inte behärska konsten att läsa innan­till
sär­skilt om svår så­dan, ofta något försvagat
lyssnandets ädla konst; det är en konst att hålla sam­talet igång
äv. om ut­övad färdighet (ofta om behärskning av vissa trick)
JFR 1trick
konstridning; kortkonst; trollkonst
jonglörerna visade sina konster
ibland ned­sättande ofta plur.
JFR konstra
han har all­tid en massa konster för sig
äv. om mekaniska an­ordningar etc. som kan ut­föra något anmärknings­värt ofta i sammansättn.
konstur; vattenkonst
det var (väl) ingen konst det var (väl) mycket lättdet var väl ingen konst att slipa golvet
efter/enligt konstens alla regler se regel
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska kunst, konst; av lågtyska kunst med samma betydelse, urspr. 'kunnande; kunskap'; bildn. till kunna
2 samman­fattande beteckning för måleri, musik, litteratur etc. sällan plur. verksamhet som syftar till att fram­kalla sär­skilda sinnes­intryck och känslo­mässig eller tanke­mässig in­levelse som vanligen inne­bär något slags högre njutning
konstart; konstföremål; konsthantverk; bildkonst; vardagskonst
skapa stor konst; musik är en konst för örat; hon ville ägna sitt liv åt konsten
ofta in­skränkt om en­bart bild­konst
konstakademi; konsthistoria; konstkritiker; konstvetenskap
konst, musik och litteratur
äv. om produkter av bild­konst
konstmuseum; konstsamlare; konstutställning
modern konst; nu­tida konst; konkret konst; abstrakt konst; ställa ut konst; investera i konst
de musiska konsterna bildande konst, musik och vetenskapde delade ett brinnande intresse för de musiska konsterna
de sköna konsterna de konst­arter som grundar sig på av­bildningom måleri, skulptur etc., men äv. om arkitektur: Prins Eugens Waldemarsudde – ett hem och ett museum för de sköna konsterna
konceptuell konst koncept­konst
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 historiskt an­läggning för utpumpning av vatten ur gruva driven av mekanisk kraft överförd från vatten­hjul
konstgång; gruvkonst
belagt sedan 1554