publicerad: 2021  
framsynt neutrum fram­synt, bestämd form och plural fram­synta
fram|­syn·ta
adjektiv
fram`synt
som förut­ser och planerar för oundviklig ut­veckling som det visar sig i efter­hand
en fram­synt före­tagare som redan på 1960-talet före­slog åt­gärder mot miljö­förstöringen
äv. om handling och dylikt
fram­synta åt­gärder
belagt sedan ca 1755; jfr fornsvenska framsyn 'begåvad med siarblick'; i sin nuv. bet. av no. fremsynt