publicerad: 2021  
frigång fri­gången
fri|­gång·en
substantiv
fri`gång
1 (till­stånd till) till­fällig vistelse utan­för fängelse- eller sjukhus­område
ha fri­gång; ut­ökad fri­gång
belagt sedan 1886; till fri och
2 gång (av motor­fordon) med ur­kopplad motor
SYN. tomgång
motorn gick på fri­gång och hördes knappt
belagt sedan 1913