publicerad: 2021  
fripassagerare fri­passageraren, plural fri­passagerare, bestämd plural fripassagerarna
fri|­pass·ag·er·ar·en
substantiv
fri`passagerare
person som ut­nyttjar kommunikations­medel utan att ha löst färdbiljett särsk. (förr) på far­tyg
han blev gripen som fri­passagerare om­bord
ofta bildligt om någon som försöker vinna för­delar utan mot­prestationer
vissa bedömare an­ser att Sverige var Natos fri­passagerare under det kalla kriget
belagt sedan 1890; 1987 i bildlig bemärkelse