publicerad: 2021  
1frysa frös frusit frusen frusna, presens fryser
verb
fry`sa
1 ha obehagliga köld­förnimmelser
någon fryser (om något)
under vintern fick de svälta och frysa; ta på dig en tröja om du fryser om över­kroppen
äv. bildligt
han frös ända in i själen
frysa som en hund frysa myckethan frös som en hund och såg fram emot bastu och varm­bad
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska frysa; gemensamt germanskt ord, urspr. 'svida (av både hetta och köld)'
2 ofta med partikel, sär­skiltpå, till (delvis) kylas ner under frys­punkten och där­med stelna till is ofta om vatten­innehållet i ett före­mål
något fryser (på/till)
något fryser ()
något fryser (till)
vattnet i vatten­ledningen kommer att frysa vinter­tid; sjöarna hann aldrig frysa till ordentligt
äv. (i opersonliga konstruktioner) med partikeln bli så kall att det bildas is
det fryser (på/till)
det fryser ()
det fryser (till)
i natt fryser det på
äv. skadas av frost
potatisen har frusit
ibland äv. med partikelninne inne­slutas av is
något fryser (inne)
flera far­tyg frös inne
äv. bildligt med partikelninne förloras genom att bli oåtkomlig
något fryser (inne)
pengarna frös inne
belagt sedan mitten av 1300-talet Östgöta-Lagen
frysafrysande, frysning
2frysa fryste el. frös, fryst el. frusit, presens fryser
verb
fry`sa
ibland med någon av partiklarnain, ner, utan större betydelse­skillnad kyla ner (livs­medel) till låg temperatur för att möjlig­göra långtidslagring
frysbil; frysdisk; frysfolie; fryshus; djupfrysa
någon fryser (in/ner) något
någon fryser (in) något
någon fryser (ner) något
frysa (in/ner) brödet; köttet har varit fryst
äv. bildligt fixera i visst läge
regissören fryste den sista film­bilden; man vill frysa lönerna på förra årets nivå
belagt sedan 1943; se ur­sprung till 1frysa!!
frysafrysande, frysning