publicerad: 2021  
frågesport fråge­sporten fråge­sporter
fråge|­sport·en
substantiv
frå`gesport
tävling med kunskaps­frågor av allmän­bildande slag
JFR quiz
frågesportsprogram
en litterär fråge­sport; en lättsam fråge­sport
belagt sedan 1929