publicerad: 2021  
spalt spalten spalter
spalt·en
substantiv
1 lod­rät av­delning på textsida av­gränsad av smalt (rakt) mellan­rum och ibland tunn linje
JFR kolumn
spaltbredd; spalthöjd; spaltutrymme
hon skummade den tre spalter långa artikeln
äv. av­delning med visst inne­håll i tidning ofta över flera spalter
frågespalt; insändarspalt; läkarspalt
äv. med tanke på hela tidningen el. pressen i bestämd form plur.
han figurerar ofta i spalterna
belagt sedan 1782; av tyska Spalte med samma betydelse, till spalten 'klyva'; besläktat med spjäll
2 sär­skilt i fack­språk smal springa
spec. bländare i form av smal springa mellan två parallella eggar i spektral­apparat eller dylikt
belagt sedan 1764
3 del av hud eller skinn som vid läder­till­verkning upp­står vid uppskärning
spaltläder
belagt sedan 1898