publicerad: 2021  
frågeställare fråge­ställaren, plural fråge­ställare, bestämd plural frågeställarna
fråge|­ställ·ar·en
substantiv
frå`geställare
person som ställt en fråga vanligen i mer officiellt samman­hang
fråge­ställaren ska strax få svar av stats­ministern
belagt sedan 1950