publicerad: 2021  
frändskap frändskapen frändskaper
fränd·skap·en
substantiv
frän`dskap
mindre brukligt släktskap
frändskap (mellan några)
frändskap (med någon/något)
frändskap (med någon)
frändskap (med något)
äv. nära sam­hörighet
den ideologiska frändskapen mellan partierna; den kulturella frändskapen mellan de båda grann­länderna
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska frändskaper