publicerad: 2021  
fuga fugan fugor
fug·an
substantiv
fu`ga
fler­stämmigt musik­stycke med ett tema som åter­kommer i de olika stämmorna
fugasats
en fuga av Bach
belagt sedan 1734; av ita., lat. fug´a med samma betydelse, eg. 'flykt'