publicerad: 2021  
fuktig fuktigt fuktiga
fukt·ig
adjektiv
fuk`tig
genomträngd av fukt
MOTSATS 1torr 1 JFR 1blöt, immig, våt 1
fuktiga läppar; fuktig hetta; marken var fuktig av dagg; luften var fuktig av morgondimman
äv. om väderleksförhållanden som känne­tecknas av mycket regn
ett fuktigt klimat; en fuktig väderlek
äv. tårad
fuktiga ögon; med fuktig blick
äv. skämtsamt präglad av riklig alkohol­förtäring
en något fuktig till­ställning
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska fuktogher