publicerad: 2021  
funktionsnedsättning funktions­nedsättningen funktions­nedsättningar
funkt·ions|­ned·sätt·ning
substantiv
[-∫o`ns-]
ned­satt förmåga hos människa att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt
en neuro­psykiatrisk funktions­nedsättning; elever med fysiska funktions­nedsättningar; lokalen var dåligt an­passad för personer med funktions­nedsättning
belagt sedan 1953