publicerad: 2021  
furste fursten furstar; i obestämd form singular används som titel framför namn furst
substantiv
furs`te
mest historiskt (titel för) person i regent­ställning i stat el. del­stat, fursten­döme eller dylikt; äv. om med­lem av regentfamilj
JFR konung
furstehov; furstehus; fursteätt; storfurste
furste (av något)
furst Igor
mörkrets furste djävulen
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska förste, forste; av lågtyska vurste med samma betydelse, eg. 'den förste'; se ur­sprung till först