publicerad: 2021  
storfurste storfursten storfurstar
stor|­furst·en
substantiv
sto`rfurste
(titel för) manlig med­lem av tsar­familjen i det gamla Ryss­land
JFR furste
storfurste (av något)
belagt sedan 1501 (framställningar av ryska sändebud till kung Hans och rikets råd i Stockholm (Grönblad)); fornsvenska stor förste