publicerad: 2021  
fyndighet fyndigheten fyndigheter
fynd·ig·het·en
substantiv
fyn`dighet
1 knappast plur. det att vara fyndig
äv. om fyndigt yttrande eller dylikt
belagt sedan 1790
2 före­komst av outnyttjad natur­resurs som kan vara ekonomiskt intressant
gasfyndighet; järnmalmsfyndighet; mineralfyndighet; oljefyndighet
ett gruv­företag på jakt efter nya fyndigheter av kobolt, koppar och nickel
belagt sedan 1751