publicerad: 2021  
fyrtorn fyr­tornet, plural fyr­torn, bestämd plural fyr­tornen
fyr|­torn·et
substantiv
fy`rtorn
torn från vars topp fyr­ljus sänds ut
ofta bildligt om hög­växt person
belagt sedan 1788