publicerad: 2021  
fågelskådning fågel­skådningen
fågel|­skåd·ning·en
substantiv
`gelskådning
historiskt tolkning av tecken ut­ifrån fåglars beteende i syfte att ut­forska gudars vilja och förut­säga fram­tiden; sär­skilt i det antika Rom
nu­mera vanligen identifiering och studier av fåglar i naturen
belagt sedan 1831