publicerad: 2021  
fäbod fä­boden fä­bodar
fä|­bod·en
substantiv
`bod
mest historiskt an­läggning för ut­nyttjande under sommaren av betes­marker på längre av­stånd från lant­gården med små, ofta timrade byggnader för kreatur och deras skötare; ofta i bergs­trakter
fäbodjänta; fäbodstinta; fäbodvall
fä­bodarna i Dalarna är en stor turistattraktion
belagt sedan 1543