publicerad: 2021  
bod boden bodar
bod·en
substantiv
1 lokal för försäljning i mindre skala vanligen av speciella varor, ibland inte helt affärs­mässigt
boddisk; fiskbod; kryddbod
jul­marknadens alla bodar; man kan köpa hem­slöjds­arbeten i boden bred­vid museet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska boþ; gemensamt germanskt ord; bildat till 1bo!!; jfr även bonde, bur, bygga
2 mindre och enklare byggnad för förvaring eller till­fällig vistelse anv. som ut­hus el. vid olika typer av rörliga verksamheter
JFR lider, skjul
fiskebod; fäbod; sjöbod; visthusbod
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen