publicerad: 2021  
följd följden följder
följd·en
substantiv
1 något som in­träffar som direkt resultat av tidigare händelse
följdföreteelse; följdsjukdom; följdverkning
en följd (av något/sats)
en följd (av något)
en följd (av sats)
en naturlig följd av något; ödes­digra följder av något; katastrofala följder av något; följden av devalveringen blev en export­ökning; följderna av ett modernt krig är oöverskådliga
spec. om resultat av resonemang eller dylikt
logisk följd
till följd av något på grund av någotbok­försäljningen ökade till följd av den sänkta bok­momsen
belagt sedan 1746; till följa
2 rad eller kedja av före­teelser
en följd (av några)
under en lång följd av år; olyckorna kom i rask följd; hon vann tävlingen tre år i följd
äv. ut­vidgat om annan existerande el. nöd­vändig ordning
ackordföljd; nummerföljd; ordföljd; ordningsföljd; tronföljd
belagt sedan 1755