publicerad: 2021  
förbättring förbättringen förbättringar
för·bättr·ing·en
substantiv
förbätt´ring
förändring till det bättre
standardförbättring; vägförbättring
förbättring (av något) (för någon/något)
förbättring (av något) (för någon)
förbättring (av något) (för något)
en klar förbättring; en märkbar förbättring; en markant förbättring; en radikal förbättring; före­tagets ut­lovade förbättringar av arbets­miljön; facket krävde förbättringar av säkerheten
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska forbätring