publicerad: 2021  
fördela fördelade fördelat
verb
förde´la
dela upp och sprida på olika parter eller dylikt; vanligen enl. någon mer el. mindre rätt­vis norm
någon fördelar något/några (mellan/över några)
någon fördelar något (mellan några)
någon fördelar något (över några)
någon fördelar några (mellan några)
någon fördelar några (över några)
fördela arbetet; fördela sängplatserna; fördela jordens resurser rätt­vist; fördela barnen på olika klasser; fördela an­svaret på flera personer; mandaten i kommun­full­mäktige var jämnt fördelade över blocken
äv. om teknisk komponent
något fördelar något
förgasaren för­delar bränsle mellan cylindrarna i moped­motorn; vatten­spridaren för­delar vattnet jämnt över gräs­mattan
belagt sedan 1410 (brev med dagtingan mellan kyrkliga befattningshavare i Strängnäs stift (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska fordela 'före­ta delning; med­dela'
fördelafördelande, fördelning