publicerad: 2021  
fördom för­domen för­domar
för|­dom·en
substantiv
`rdom
ofta plur. sakligt ogrundad upp­fattning som ofta är spridd bland många människor
könsfördomar; rasfördomar
fördomar (mot/om någon/något/att+verb/sats)
fördomar (mot någon)
fördomar (mot något)
fördomar (mot sats)
fördomar (mot att+verb)
fördomar (om någon)
fördomar (om något)
fördomar (om sats)
fördomar (om att+verb)
djupt rotade för­domar; ha för­domar; hysa för­domar; befästa någons för­domar; under­blåsa för­domar; rasera för­domar; många män har för­domar om kvinnor
belagt sedan ca 1750; efter lat. præjudic´ium, eg. 'på för­hand fälld dom'