publicerad: 2021  
fördömelse fördömelsen
för·döm·els·en
substantiv
fördöm´else
till­stånd av (evig) osalighet i (äldre) kristen tro
hem­fallen åt den eviga fördömelsen
äv. all­männare permanent elände
krigen var landets ständiga fördömelse
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska fordömilse