publicerad: 2021  
föredra föredrog föredragit föredragen föredragna, presens föredrar
även åld.
föredraga föredrog föredragit föredragen föredragna, presens föredrager
verb
`redra el. `redraga
1 välja (visst alternativ) som det bättre
någon föredrar någon/något/att+verb (framför någon/något/att+verb)
någon föredrar någon (framför någon)
någon föredrar någon (framför något)
någon föredrar någon (framför att+verb)
någon föredrar något (framför någon)
någon föredrar något (framför något)
någon föredrar något (framför att+verb)
någon föredrar att+verb (framför någon)
någon föredrar att+verb (framför något)
någon föredrar att+verb (framför att+verb)
hon före­drar te fram­för kaffe; han före­drog att tiga; hon före­drog intellektuella killar
belagt sedan 1613; efter tyska vorziehen med samma betydelse
2 mindre brukligt fram­föra för lyssnare
någon föredrar något
före­dra ett musik­stycke; före­dra en dikt
belagt sedan 1726; efter tyska vortragen med samma betydelse
3 ge muntlig redo­görelse för något, in­för formell grupp, makt­havare eller dylikt
någon föredrar något (för/inför någon)
någon föredrar något (för någon)
någon föredrar något (inför någon)
han före­drog ärendet för stats­rådet
belagt sedan 1726; se ur­sprung till föredra 2
föredraföredragande