publicerad: 2021  
förebygga förebyggde förebyggt, presens förebygger
verb
`rebygga
vid­ta åt­gärder i för­väg för att förhindra viss skadlig ut­veckling
förebygga något/sats
förebygga något
förebygga sats
före­bygga brott; före­bygga konflikter; före­bygga mobbning; före­bygga ohälsa; i före­byggande syfte; före­byggande behandling; den före­byggande vården
belagt sedan 1521; efter tyska vorbauen med samma betydelse, eg. 'bygga fram­för'
förebyggaförebyggande