publicerad: 2021  
föredrag före­draget, plural före­drag, bestämd plural före­dragen
före|­drag·et
substantiv
`redrag
1 (längre) muntlig fram­ställning över visst ämne vanligen på relativt hög ambitions­nivå men ofta inte en­bart för en trängre (vetenskaplig) krets
föredragshållare
ett föredrag (om någon/något/att+verb/sats)
ett föredrag (om någon)
ett föredrag (om något)
ett föredrag (om sats)
ett föredrag (om att+verb)
ämnet för kvällens före­drag var ekologisk odling i stadsmiljö; svensk­lektionen började med att tre av eleverna skulle hålla före­drag om sin favorit­bok
belagt sedan 1815; se ur­sprung till föredra 2
2 i fack­språk sätt att fram­ställa eller ut­föra något t.ex. ett ämne muntligt el. ett sång- el. musik­stycke
JFR diktion
artistens musikaliska före­drag
belagt sedan 1792