publicerad: 2021  
föredragsbeteckning föredrags­beteckningen föredrags­beteckningar
före·drags|­be·teckn·ing·en
substantiv
`redragsbeteckning
språkligt tillägg till en not­bild som an­ger hur ett musik­stycke ska ut­föras med av­seende på tempo, betoning, nyansering, frasering etc.
föredrags­beteckningar som "brio", "furioso", "grave" och "vivace"
belagt sedan 1881